banner
اکتبر 10, 2017
عوارض بیماری واریکوسل و تاثیر آن بر قدرت باروری مردان

عوارض واریکوسل و تاثیر آن بر قدرت باروری مردان

واریکوسل می‌تواند بر قدرت باروری مردان تأثیر بگذارد. واریکوسل در ۳۵ تا ۴۴ درصد مردان مبتلا به ناباروری اولیه و در ۴۵ تا ۸۱ درصد مردان مبتلا به ناباروری ثانویه وجود دارد. هیچ ارتباطی با نقص‌های دیگر نژاد، محل تولد یا گروه قومی وجود ندارد. به طور کلی ناباروری اولیه برای توصیف به یک زن و شوهر است که پس از حداقل یک سال تلاش برای بارداری مؤفق به درک مفهوم والدی نشده‌اند. ناباروری ثانویه مربوط به زوج‌هایی است که حداقل یک بار مؤفق شده ولی قادر به تکرار آن نیستند.

عوارض-واریکوسل
مطالعات نشان داده است که میزان ناباروری در مردان با واریکوسل در مقایسه با افرادی که واریکوسل ندارند بیشتر است. دلیل این امر روشن نیست. مطابق با یکی از نظریه‌ها خون جمع شده باعث می‌شود تا دمای کیسه بیضه نسبت به حالت طبیعی کمی بالاتر رود. این افزایش دما ممکن است تعداد و کیفیت اسپرم ساخته شده توسط بیضه را کاهش دهد و بدین صورت باروری را کاهش دهد. حتی اگر واریکوسل تنها در یک طرف باشد، هر دو بیضه می‌تواند با افزایش مقدار خون جمع شده در وریدهای بزرگ گرم شود. تحقیقات نشان داده است که ۲۵ نفر از هر ۱۰۰ مردی که مشکلات مربوط به آنالیز اسپرم دارند، واریکوسل نیز دارند و درمان واریکوسل معمولاً کیفیت اسپرم را بهبود می‌بخشد. با این حال اکثر مردان دارای واریکوسل نابارور نیستند. اگر چه واریکوسل در مردان مبتلا به ناباروری یافت می‌شود، اما ۸ نفر از ۱۰ مرد دارای واریکوسل مشکلات باروری ندارند.
از طرفی بخش عمده‌ای از بیضه شامل لوله‌های تولید کننده اسپرم است. هنگامی بروز واریکوسل و واریسی شدن عروق سیاهگی اسکروتوم، حجم بیضه کاهش می‌یابد و نرم می‌شود. مشخص نیست که چه چیزی سبب کاهش حجم بیضه می‌شود، اما دریچه‌های دارای عملکرد ناقص اجازه می‌دهند تا خون در رگ‌ها جمع شود و منجر به افزایش فشار داخل وریدی و قرار گرفتن آن در معرض سموم موجود در خون شده و باعث آسیب‌های بیضه خواهند شد.